Projekt rekonstrukcji pomnika, Wolsztyn

Rozbudowa kamienicy w Kątach Wrocławskich
3 lutego 2018

Projekt rekonstrukcji pomnika, Wolsztyn

Projekt rekonstrukcji pomnika Serca Jezusowego wraz z otoczeniem w Wolsztynie na skwerze przy ulicach 5 Stycznia i Dworcowej, pow. skweru ok. 400 m2. Projekt poprzedzony był bardzo wnikliwymi badaniami historycznymi, obejmującymi m.in. pozyskanie materiałów, zdjęć, kart pocztowych obejmujących dawny wygląd skweru i pomnika. Projekt zakładał przywrócenie przedwojennej formy skweru, przeniesienie istniejącego parkingu, opraw oświetleniowych, budowę nowego ogrodzenia, postumentu oraz ustawienie rzeźby. Przeprowadzono studia nt wysokości pomnika, jego najlepszej i optymalnej widoczności z różnych punktów w pobliżu skweru.

 

 

image description