Projekt przebudowy Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych

Przebudowa i zagospodarowanie placu Rzeźniczego w Gliwicach
2 lutego 2018
Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Oświęcimu
2 lutego 2018

Projekt przebudowy Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE M.IN.:

 • podział budynku na strefy przeciwpożarowe z uwzględnieniem oddzieleń przeciwpożarowych.
 • budowlanych – drzwiami EI / ścianami REI / drzwiami S / kurtynami EW
 • instalacyjnych – klapy odcinające / obudowa p.poż. – na granicy wyznaczonych stref pożarowych
 • montaż ślusarki i stolarki drzwiowej bezklasowej
 • wykonanie nowej instalacji hydrantowej i instalacji suchych pionów
 • wykonanie instalacji SUO ( samoczynne urządzenia oddymiające ) na pionowych drogach ewakuacyjnych, sprzężonej z systemem SAP
 • wykonanie nowej instalacji niskoprądowej sprzężonej z systemem SAP
 • wyposażenie obiektu w oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne
 • wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy i inne urządzenia ratownicze
 • wymiana stolarki okiennej klatek schodowych
 • wykonanie przebić w ścianach zewnętrznych klatek schodowych wyposażonych w przeciwpożarową wentylację mechaniczną
 • budowę schodów zewnętrznych – ewaluacyjnych z klatek schodowych