Aleksanda Matuszczak

architekt

Zapraszam do zapoznania się z moim dorobkiem projektowym oraz doświadczeniem zawodowym. Od 2004 roku posiadam uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Zachęcam do współpracy"

Usługi

 • projektowanie budynków mieszkalnych
 • projektowanie budynków usługowych oraz przemysłowych
 • opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych
 • przywracanie budynkom charakteru historycznego
 • wykonywanie ekspertyz w kontekście wymogów Sanepidu i P.poż
 • weryfikacja prawidłowości wykonanych robót budowlanych
 • uzyskiwanie pozwoleń i uzgodnień
 • weryfikacja przydatności terenów dla potrzeb inwestycji

Wykształcenie

 • 09.2000r. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

  Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów – Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz otrzymanie tytułu magistra inżyniera.
 • 12.2000 r.– 04.2004r. BIURO ARCHITEKTONICZNE OZONE

  Praca w Biurze Architektonicznym ‘OZONE' we Wrocławiu na stanowisku projektanta, następnie objęcie funkcji kierowniczej.
 • 05.2004r. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

  Uzyskanie uprawnień budowlanych doprojektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 08/04/DOIA i wpis na listę członków Izby Architektów RP.
 • 07.2004r WPIS DO REJESTRU

  Uzyskanie Decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane pod pozycją 1966/04/U/C.
 • 08.2006 r. WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

  Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą SMM Sc, specjalizującą się w projektowaniu architektoniczno – budowlanym

WYBRANE PROJEKTY

Ten sang chanh o nha cho be 2017-2018free vector for designbest game android 2017 free download apkDownload theme wordpress free 2017Co Embed reviewsCo Embed reviewsMy Bikini Belly Program Reviews